Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme

İş İlkeleri ve İş Etiği Uygulamaları

Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından çalışanların uyması gereken iş etiği kuralları belirlenmiştir. Borusan Grubu çalışanları bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenirler. “Borusan Grubu Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme Hattı” bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturuldu. Borusan çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Borusan çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu hattı kullanabilirler. Borusan Grubu, Borusan Grubu Çalışanları ve onların davranışları ile ilgili, üçüncü kişilerin de etik kurallara uyum konusundaki yapacakları bilgilendirmeleri bu bilgilendirme hattı üzerinden yapmaları beklenmektedir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından cevaplanacaktır.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, Borusan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Borusan Holding Denetim Müdürü ve Borusan Holding Hukuk Müdürü tarafından yürütülür.

Borusan Grubu çalışanlarının veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Etik Kurulu üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz:


E-posta: etik@borusan.com
Adres: Perili Köşk, Rumeli Hisarı, Baltalimanı Hisar Caddesi No:5
34470 Sarıyer İstanbul