Çevre Ve İSG Politikası

SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. ve TİCARET A.Ş olarak;

 

 • Çevre ile ilgili, müşterilerimizin taleplerine, yasal ve diğer düzenlemelere uymayı, tedarikçilerimizin çevre bilincini arttırarak, çevre politikamıza destek ve ortak olmalarını sağlamayı,
 • Çevre boyutlu ürün, faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevre üzerindeki olumsuz etkileri disiplin altına almayı, azaltmayı ve sonlamayı, olumlu etkileri devam ettirmeyi ve daha ileriye götürmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı, tasarruflu kullanmayı ve elden geldiğince yeniden kazanmayı,
 • Dünyadaki ekolojik dengesizliği ve kirliliği önlemede bize düşen görevleri yerine getirmeyi,
 • Çalışanlarımızın çevre bilinçlerini ve yetkinliklerini sürdürmeyi, daha ileriye götürmeyi,
 • Ve tüm bunları yaparken, kalite politikamızla uyumlu bir çizgide sürekli iyileşmeyi,


TAAHHÜT EDİYORUZ!

 

 

SUPSAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜ

 

SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SAN. ve TİCARET A.Ş. olarak;

 

En değerli kaynağımız olan çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak, ilgili yasa, yönetmeliklere ve kurulan sistemdeki kurallara uyma bilincini artırmak için;

 

 • Tüm çalışanların danışma ve katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını, iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin ortadan kaldırılmaya çalışılmasını,
 • Etkin bir liderlik ve sorumlulukla sistemi destekleyici bir kültür oluşturmayı,
 • Acil durum planlarını ve uygulama araçlarını etkin bir şekilde izleyerek güncel halde tutmayı,
 • Uygulamalarda tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate almayı,
 • Makina, davranış ve ortam koşullarından kaynaklanabilecek risklerin belirlenerek bir plan dahilinde giderilmesini,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla artırmayı,
 • İSİG hedef ve sonuçlarının gözden geçirilerek sürekli iyileştirme prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini,
 • Yürürlükteki tüm İSİG yasalarına ve Supsan İSİG sistemine uymayı,


Tüm çalışanlarımız ile benimsediğimizi, uygulayıcı ve koruyucusu olduğumuzu taahhüd ediyoruz.